Địa chỉ : Ấp Ngãi Hội, Đại Ngãi, H.Long Phú, TP.Sóc Trăng.

Điện Thoại : 0299-3859330  *   Fax: 0299-3859164