Thuận lợi

Công ty TNHH Kim Anh hiện có bốn công ty & nhà máy chế biến thủy hải sản gồm: Nhà máy Kim Anh, Xí nghiệp Thái Tân, công ty TNHH một thành viên Ngọc Thu và công ty TNHH một thành viên Ngọc Thái.

Trong đó có 03 công ty chuyên kinh doanh và chế biến các sản phẩm từ tôm với tổng công suất là 20.000 tấn thành phẩm/năm ( Kim Anh: 5.000 tấn/năm – Thái Tân: 10.000 tấn/năm – Ngọc Thu: 5.000 tấn/ năm).

Một công ty khác chuyên kinh doanh và chế biến các sản phâm từ cá với công suất là 25.000 tấn thành phẩm /năm. Tổng sản lượng chế biến của Công ty Kim Anh và các cty trực thuộc là 45.000 tấn thành phẩm /năm.