Thông tin liên hệ

               CÔNG TY TNHH KIM ANH

   Địa chỉ: 592 Quốc lộ 1, Phường 2, TP Sóc Trăng

  Điện thoại: 0299.3 827794  *  Fax: 0299.3 822762

  Email: info@kimanhco.com – sales@kimanhco.com

  Web : http://www.kimanhco.com

Bản đồ